.MTE1MjM.ODM4OA

Извор: Препис

и̏гла манасти̏рска е f. игла за плетење чарапа када се као материјал употреби памук и танка вуна. Име постало по речи Манастир како су Турци звали Битољ одакле су те игле и добављане. Облика су лучног, а израђене су од гвоздене жице. c. f. и̏гла плети̏ћка