Замена шаблона

Ова посебна страница узима текст и мења све шаблоне у њему рекурзивно. Такође мења функције парсера као што је {{#language:…}} и променљиве као што је {{CURRENTDAY}}. Заправо практично све што се налази између витичастих заграда.

Замена шаблона